Upprop

 

 

 

Upprop för insamlingsstiftelsen I Respect Too

Vi startar nu insamlingsstiftelsen I Respect Too med syftet att med insamlade medel öka respekten och förståelsen för människors känslor, behov och gränser i möten mellan människor. Detta för att minska antalet verbala och kroppsliga kränkningar samt övergrepp. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser. Män har hittills varit för osynliga i debatten om kränkningar av kvinnor.

 

Sverige är på många sätt fantastiskt och brukar räknas som ett av världens mest jämställda länder. #metoo-uppropet har visat att män i Sverige kan bättre. När kända skådespelerskor och artister berättar om övergrepp de utsatts för och vågar utmana mäktiga män så börjar plötsligt något hända. Kvinnor och flickor världen över följer efter och vågar även de berätta om sina erfarenheter. Det är sannolikt en stor befrielse att få dela med sig av så smärtsamma minnen och att få viss upprättelse samt att känna igen sig med andra drabbade.  
Berättelserna bidrar till att problemet och dess omfattning kommer i rampljuset och förhoppningsvis leder det till fler fällande domar. Men det räcker inte. En permanent förändring av mäns attityd till kvinnor måste komma till. Vad kan Du och vi tillsammans åstadkomma? Hur är det möjligt att i modern tid att halva Sveriges befolkning dagligen skall behöva oroa sig för tafsande händer, våldtäkt eller nedlåtande sexistiska kommentarer?

 

Vilka män skulle acceptera att gå runt och vara konstant oroliga för att någon när som helst kan kränka dem? 2016 anmäldes 20 300 sexualbrott, varav 6 720 rubricerades som våldtäkt. Säkerligen är mörkertalet stort. Den överlägset mest utsatta gruppen är unga kvinnor mellan 16 och 24 år. Antalet anmälda våldtäkter har dramatiskt ökat de senaste 10 åren, cirka 40 procent, samtidigt som uppklarandefrekvensen har sjunkit, allt enligt BRÅ. Självklart har kvinnor och flickor samma rätt till sin egen kropp, utbildning, karriär och lika lön som män. Vi som startade stiftelsen ”I Respect Too” är en grupp manliga läkare som reagerat starkt och bestämt oss föra att agera.

 

Vi startar nu ett upprop där män ställer sig på kvinnornas sida. Vi hoppas att manliga förebilder och ledare nu stiger fram och visar vilken sida de står på. Insamlade medel kommer årligen att gå oavkortat till förening, företag eller person vars verksamhet tydligt på ett positivt sätt verkar för insamlingsstiftelsen I Respect Too syfte: ”att med insamlade medel öka respekten och förståelsen för människors känslor, behov och gränser i möten mellan människor”. Detta för att minska antalet verbala och kroppsliga kränkningar samt övergrepp. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser”.

 

Stockholm 180503 För styrelsen av insamlingsstiftelsen I Respect Too; Lars Eurenius , Magnus Larsson 
, Niklas Sjölander , 
Mats Lindblad 
, Marcel Sadeghi .