2019 års Pris

Stipendium I Respect Too

Stiftelsen I Respect Too delar varje år ut ett pris till den eller de som aktivt arbetar för ett samhälle med ökad respekt och färre kränkande handlingar mellan människor.

Priset har alltid samma grundsyfte men inriktningen på utdelningen kan variera något från år till år.

2019 års pris kommer att delas ut till ”Eldsjälar som arbetar för att hjälpa skolbarn och ungdomar att förstå varandras känslor och gränser samt som genom upplysning bidrar till att minska en hård och kränkande attityd i skolan”