Syftet är

”Att öka respekten och förståelsen för allas känslor, behov och gränser. Detta för att minska antalet verbala och kroppsliga kränkningar och övergrepp. ”