Kandidat nr 3 till 2020 års pris.

Kandidat nr 3 till 2020 Års I Respect Too Pris: Föreningen Män

Föreningen MÄN är en ideell, feministisk organisation som arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet och bygga en jämställd värld utan våld.

Föreningen MÄN startades 1993 och har sedan #metoo-rörelsen startades växt och jobbar hårt för att ta tillvara på det engagemang som nu finns. Föreningen ordnar stormöten och workshops och utvecklar metoder för att förebygga våld bland barn och unga. Föreningen arbetar också med jämställt föräldraskap med föräldrastöd till män och pappagrupper.

Föreningen MÄN driver även stödchatten killfrågor.se och har tagit fram machofabriken som är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga.

www.mfj.se